Address: Tianjin Polytechnic University

No. 399 Bin Shui Xi Road, Xi Qing District, Tianjin 300387, P.R. of China

 

Fax: +86-22-83955601

   

For studying in TJPU

E-mail: iotjpu@tjpu.edu.cn

 

For visiting TJPU

E-mail: Jinuo@tjpu.edu.cn

©2015 TJPU